njb23.pl

Jazda na rolkach – kupno rolek

Jazda na rolkach - kupno rolek

Po użyciu przedstawicieli społeczności w zespole do burzy mózgów ważnych celów, zrób listę potencjalnych osób i organizacji, które pomogą zrealizować cele.

Następnie zespół powinien dokonać inwentaryzacji zasobów (ludzi, sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i informacyjnych) dostępny z tymi na liście. Następnie proces mózgów należy stosować wymyślić sytuacje określa, jak to, co mamy można wykorzystać, aby osiągnąć nasze cele. Scenariusze te nazywane są strategie. dostępność zasobów powinny być wykorzystywane do ramy strategii niezbędnych do realizacji wcześniej wyznaczone cele.

Każda strategia powinna być przedstawione w podziale na zadania, wykonalne osobę / osoby odpowiedzialne, terminów i kosztów. Last but not least, silny zarząd jest zobowiązany do monitorowania wydajności programu i upewnić się zadania zrobienia w odpowiednim czasie.

Masy Czarnej ludowej we wspólnocie są oddolne, niepełne zatrudnienie, bezrobotni i / lub dochodu kwestionowane. W przeciwieństwie do klasy zatrudnienia (liderów i beneficjentów status quo społecznego, organizacji i instytucji religijnych), nie są biegli w rachunkowości, marketingu i operacji elementów rozwoju gospodarczego. Dlatego istnieje zapotrzebowanie na szkolenia społeczności poglądach. Łączeniu ze sobą przedsiębiorstw (zarówno wirtualnych i „cegły i zaprawy”), działacz społeczny, filantrop i usług biznesowych, które łączą rozwój biznesu w rozwoju społeczności, spełniając potrzeby oddolne Czarne przedsiębiorców. Takie podejście jest realną inicjatywa rewitalizacji miejskich czarnych społeczności.

Według artykułu, Wspólnota Przedsiębiorczości, przez Michaela H. Shuman autora, Going Local: Tworzenie społeczności samodzielności w dobie globalizacji:

„Po pierwsze, najlepsze programy szkoleniowe społeczności poglądach nauczyć ich przedsiębiorców spełniających niezaspokojone potrzeby lokalne jest, z definicji, będzie lepiej dla śródmieścia niż eksportu jo-jo.

– autor artykułu